Forbrófar é mar shaoráid tairgeachta fomhuirí le próiseáil ar an mórthír. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh gá le hardán ar muir a bheith ann ag Gort na Coirribe le linn oibre.

Baintear úsáid as an saghas saoráid fomhuirí atá ann d’fhorbairt na Coirribe ar chuid mhór saoráidí forbartha eile ar fud an domhain. Is teicneolaíocht spreagúil í ina bhfuil a lán sainchomhlachtaí páirteach chun é a dhearadh, a thogáil agus a shuiteáil.

Tá ceithre chomhchuid de Thogra Ghás na Coirribe; is iad: an bonneagar fomhuirí easchósta ag Gort na Coirribe, an phíblíne easchósta, an phíblíne ar an mórthír agus an críochphort próiseála gáis lonnaithe ar an mórthír ag Droichead Béal an Átha Bhuí i gContae Mhaigh Eo.

Ta gás na Coirribe gafa i dtaisce gáis 3,000 méadair faoi ghrinneall na farraige ag sraith carraigeacha neamh-thréscaoilteacha. Baintear an gás amach tré tobair a dhruileáil isteach sa taisce. Go dtí seo tá cúig thobar druileáilte agus réidh chun taigeachta amach anseo.

Cuirtear an fearas easchósta go léir do Choirrib ar ghrinneall na farraige ag doimhneach uisce 350 méadar. Toisc go bhfuil an t-uisce ró-dhoimhin do thumadh le haghaidh daoine, déantar suiteáil le róbait faoi uisce ar a thugtar feithiclí cianrialaithe.

Tá an phíblíne déanta suas de níos mó ná 7,000 píosa de phíb a tháthófar le chéile ar bhord báirse a leagan píopaí agus a leagfar ar ghrinneall na farraige ón teacht i dtír ag Gleann an Ghad timpeall 83 ciliméadar go Gort na Coirribe. Beidh an chuid 9km de, atá ar an mórthír, faoi thalamh don bhealach iomlán.

Nuair a thagann sé i dtír, déanfar an gás a phróiseáil nó a thriomú ag an gcríochphort ag Béal an Átha Buí tré leachtanna a bhaint amach as, ionas go mbeidh sé oiriúnach dul isteach i ngréasán píblínte Bord Gáis Éireann.

More in about us

Who we are

Learn about our business and people, and how we grew from a small shop in London nearly 200 years ago.

What we do

Shell is a global group of energy and petrochemical companies.